Nattvard för personer i riskgrupper

to 1.4 kl. 13.00

Församlingshemmet

Sjöblom, Forsman. Vi ordnar tre olika tillfällen p.g.a. rådande coronarestriktioner som begränsar antalet närvarande. Förhandsanmälan till pastorskansliet tfn 040 868 6950 under kanslitid.

.