Högmässa via Larsmo När-TV

sö 11.4 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Lassila, Wiklund, sång Mikael Svarvar. Direktsändning via Larsmo När-TV och deras YouTube. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.

Kollekten denna söndag går till förmån för Mediamission Budbärarna r.f. Om du vill kan du understöda deras arbete genom en donation.

Mottagare: Mediamission Budbärarna r.f.

Ändamål: för SAT-7 arbetet för att stödja det kristna mediearbetet

Insamlingstillstånd RA/2020/1017, giltigt från 1.1.2021 i hela landet förutom Åland. Åland ÅLR 2020/5495, giltigt 5.8.2020-31.7.2021.

Kontonummer: FI37 5062 0320 0320 18

Referensnummer: 8000 05234

Mer information finns på www.sansa.fi.