Söndagsskolgudstjänt via När-TV

sö 18.4 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, sång av Bosund söndagsskola.

Direktsändning via Larsmo När-TV och deras YouTube.