Högmässa

sö 25.4 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.

Direktsändning via Larsmo När-TV och deras YouTube.