Nattvard för personer i riskgrupper och för rörelsehindrade

fr 21.5 kl. 13.00

Församlingshemmet

Sjöblom, Forsman. Förhandsanmälan till pastorskansliet tfn 040 868 6950.

.