Högmässa

sö 1.8 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Wiklund, sång Victoria Enkvist.

Kyrkvärd: Murmästar.

Larsmo församling Live