Högmässa

sö 8.8 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Wiklund, sång Victoria och Viktor Asplund.

Kyrkvärd: Furuholmen.