Högmässa

sö 15.8 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, 50-års konfirmander deltar.

Kyrkvärd: Vikarholmen.

Larsmo församling Live