Högmässa (obs tiden!)

sö 19.9 kl. 12.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Lassila, Forsman, sång Johanna Lill-Thylin.

Kyrkvärd: Litens, Holm.