Karasamling

to 30.9 kl. 19.00

Församlingshemmet

Sture Nyholm medverkar.

Varmt välkommen med i karagemenskapen!