De äldres dag

fr 8.10 kl. 11.00
Församlingshemmet

Nattvardsgång och lunch för äldre i församlingshemmet.

Välkommen!