Gemenskapsdag för kvinnor vid Ohtakari

lö 16.10 kl. 11.00 - 16.00
Ohtakari lägergård

Välkommen med på gemenskapsdag för kvinnor vid Ohtakari lägergård! Tema för dagen är "Bara i Gud har min själ sin ro". Gunilla Holmberg håller samling och övrigt program består av lunch, kaffe och utevistelse alt. stickcafé. Anmälan senast 7.10 till pastorskansliet tfn 040 868 6956.

Samåkning från Holm bönehus kl. 10, via Baltic kl. 10.15. Vi avslutar dagen kring kl. 16. 

Priset är 20€.