Familjegudstjänst

sö 31.10 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Forsman, sång av dagklubbsbarnen. (Ingen söndagsskola) OBS! Sommartiden slutar.

Kyrkvärd: dagklubbsdirektionen.

Larsmo församling Live