Allhelgonadagens högmässa med parentation

lö 6.11 kl. 10.00
Larsmo kyrka

Sjöblom, Lassila, Forsman, parentation. Efteråt samling i sorgens tecken i församlingshemmet.

Kyrkvärd: Fagernäs, Fagerudd.