De vackraste julsångerna

sö 19.12 kl. 18.00
Leende barn från Senegal
Larsmo kyrka

I år ljuder De vackraste julsångerna för världens barn. Välkommen med och sjung tillsammans! Julkören, Forsman och Sjöblom medverkar.

"De vackraste julsångerna klingar denna jul för 49:e gången runtom i Finland. En av Finlands största, årliga musikevenemang har blivit en jultradiotion, som årligen samlar omkring en miljon finländare till kyrkan för att sjunga. 

Givandets glädje hör julen till. Under De vackraste julsångerna samlas det årligen in kollekter för Finska Missionssällskapets arbete för att försvara de allra svagastes rättigheter. Ett speciellt ändamål är arbetet bland diskriminerade barn i över 20 länder. Vi jobbar oberoende av vilken religion, språk eller etnisk tillhörighet barnen har, så att varje barn ska få hopp och rätt till en bättre framtid."

Via länken nedan hittar du information om hur du kan stöda Finska Missionssällskapet.

De vackraste julsångerna