Må bra-dag

fr 29.4 kl. 11.00 – 15.00

Församlingshemmet

Välkommen med på en må bra-dag för närståendevårdare och vårdtagare! Programmet består av lunch, kaffe, samvaro och information av socialhandledare. Du behöver inte ha något närståendevårdsavtal för att delta. Obs. förhandsanmälan.

Vi får information av socialhandledare om det som kan vara aktuellt för oss just nu samt funderar kring vår vardagsglädje och väcker rörelseglädjen inom oss. Dagen avslutas med en stilla stund för eftertanke.

Kostnad 5€/person (kontant betalning). Frågor och anmälan senast måndag 25.4 till Anki Elvström tfn 050-4676657 eller a[email protected]. Kom ihåg ev. allergier eller dieter.

 

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik