Kyrklunch och visitationsstämma

sö 15.5 kl. 11.45

Församlingshemmet

Efter kyrklunchen hålls allmän visitationsstämma i församlingshemmet. Tillfället är öppet för alla församlingsmedlemmar i Larsmo

Kyrklunch: 10 €/vuxen, 5 €/barn eller 30 €/familj.

Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar