Gemensam bön för Finland

lö 18.6 kl. 13.30

Baptistkyrkan i Kackur, Kackurvägen 221

Gemensam bön tillsammans med Larsmo baptistförsamling. Med oss är Vasanejdens förebedjare samt Marita Rautio från Muurinaukossa, Taivas TV7. Samlingen är tvåspråkig. Servering före samlingen.

Välkomna alla bönevänner!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik