Föräldra-barn i Västerby bönehus

må 19.9 kl. 9.45 – 11.15

Västerby bönehus

Församlingen fortsätter nu med föräldra-barngruppsarbetet . Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar.

Det är svårt för små barn att hålla avstånd. Därför är det viktigt att vi har god hand-, host- och nyshygien och att alla som kommer till gruppen är friska och utan symptom.

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik