Höstförsäljning

ti 10.10 kl. 18.00 – 20.00

Missionsstugan i Holm

Välkommen på höstförsäljning till Holm missionsstuga och Holm bönehus.

Varor till försäljning tas emot med tacksamhet. Varmt välkommen!

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik