Sopplunch

to 14.3 kl. 11.00 – 12.30

Holm bönehus

Varmt välkommen på soppa och god gemenskap!

Intäkterna tillfaller diakonin.

Öppna länk i ny flik