Smågruppssamling

on 20.3 kl. 18.00

Församlingshemmet

I vår församling finns ett flertal smågrupper som samlas till bibelstudium, samtal och bön. Vi inbjuder till en samling där vi från de olika grupperna kan dela erfarenheter medvarandra och dit nya intresserade deltagare är varmt välkomna med. Servering.

Max-Olav Lassila medverkar. Välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik