Sportlovsweekend för juniorer vid Pörkenäs lägergård.

Hålls igen nästa  år  23 - 25.2.2018 :-) För åk.4-6. Närmare information kommer år 2018.