Hindersprövning

Innan ni kan gifta er ska ni ansöka om hindersprövning. Ni ansöker om hindersprövning vid pastorskansliet, i endera av de blivande makarnas församlingar. Ofta sker det i den blivande brudens hemförsamling, speciellt om vigsel förrättas där. 

Ni kan göra hindersprövning i god tid, tidigast 4 månader före vigseln. Absolut senaste tidpunkten är 8 dagar före. Ifall den ena av de blivande makarna är från utlandet gäller det att göra prövningen i extra god tid. Då är det säkrast att göra prövningen i Magistraten, för det behövs en hel del papper, som kan vara besvärliga att få tag på.

I samband med hindersprövningen på pastorskansliet kommer vi också överens om eventuell lysning i kyrkan och pressinfo. Lysning i kyrkan betyder att vigseln kungörs i gudstjänsten och de blivande makarna är föremål för församlingens förbön. Detta sker ofta söndagen före bröllopet.

Hindersprövning kan också göras vid magistraten.

Vigseln

Före vigseln har ni ett vigselsamtal med prästen. Ni kan komma överen om det i god tid med den präst som förrättar vigseln, men själva samtalet brukar man ha ca en vecka före vigseln. I samtalet går ni igenom vigselakten och får också en del av goda råd av prästen gällande er gemensamma framtid som äkta makar.

Vid vigseln ingår ni som man och kvinna äktenskap. Ni tar varandra till äkta makar. Det sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande, eftersom vigseln är en juridisk akt. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är viktigt att ni tänker på det när ni väljer musik och sånger som framförs vid vigseln.
 
Om ni önskar använda församlingshemmet för bröllopsfesten skall ni meddela det i g o d  tid eftersom vi har många förfrågningar. Vi kan bara hyra ut församlingshemmet för en bröllopsfest i månaden. Bokningarna kan börja ett år före vigseldatum...
Läs mera i länkarna här på sidan.