Begravning

Så kom den, sorgens dag. Kanske den kom oväntat, som en blixt från klar himmel eller efter en lång sjukdomstid.

Det blev så tyst, så stilla. Det är som om hela livet skulle stanna upp. Samtidigt vet man att man bör gripa tag i så mycket praktiska saker, mitt i sorgeprocessen...

 

En sak är att ordna med begravningen. Ni är välkomna till pastorskansliet för att  boka tid för begravning,  jordfästning och minnesstund. Vid pastorskansliet får ni också information om gravplats och annat som hör med till begravningen. Ni kan också ringa pastorskansliet, tel 040 868 6950 i detta ärende, eller ringa direkt åt prästen.

Om ni önskar ordna minnesstund i församlingens utrymmen kommer ni sedan i samtal med värdinnan överens om serveringen.

När det gäller anskaffning av kista och transport av den avlidne kontaktas begravningsbyrån.

Med prästen kommer man överens om jordfästningssamtalett sk. "sorgesamtal" där ni delar tankar om den avlidne och kommer överens om hur begravningsakten ska förrättas och vilken musik som ska spelas.  Prästen meddelar sedan kantorn om vad som ni kommit överens om gällande psalmer och musik.

Första söndagen efter begravningen brukar vi ha dödstacksägelse med förbön för de anhöriga i samband med gudstjänsten i kyrkan. 
 

Inom tre månader efter dödsfallet ska man uppgöra en bouppteckning. För detta ändamål krävs ämbetsbevis och släktutredningar.  Dessa beställs i sinom tid, från pastorskansliet, efter begravningen.

                                                                                                    


Den kristna begravningen ger oss tillfälle att ta avsked av den avlidne på ett värdigt sätt.


"Av jord är du kommen, jord skall du åter bliva. Jesus Kristus skall på den yttersta  dagen uppväcka dig från det döda". Detta är vårt saliga kristna hopp.
 
                                                              
 
 

Mera information om begravning finns bakom länkarna här intill.