Anvisningar på grund av coronaviruspandemin 

Coronarestriktonerna har nu lättat och du är varmt välkommen att delta i våra gudstjänster och övriga evenemang!

Förrättningarna ordnas i första hand i församlingens utrymmen.

Vi skyddar varandra!

  • Endast friska personer får delta i verksamheten.
  • Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till övriga deltagare.
  • Kom ihåg god handhygien.

Hjälp och stöd

Församlingens anställda finns fortsättningsvis till för dig. Kontakta oss gärna i första hand per telefon. 

Artiken uppdaterad  19.5.2022