Anvisningar på grund av coronaviruspandemin 

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 10 personer under tiden 1.4-30.4.2021. Vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 10 personer plus de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 10 personer. Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna. 
  • Gudstjänsterna strömmas via nätet.

Vi skyddar varandra!

  • Om man är sjuk skall man stanna hemma.
  • Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter.
  • Man skall upprätthålla god handhygien.
  • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars då det är möjligt.

Ändringar i församlingens verksamhet kan ske med kort varsel. Aktuell information finns på församlingens hemsida.

Artiken uppdaterad 8.4.2021.