Anvisningar på grund av coronaviruspandemin 

Regionförvaltningsverket skärpte den 1.12.2020 coronarestriktionerna i alla österbottniska landskap. Vi följer begränsningen om att samlas i grupper om högst 10 personer under tiden 22.12.2020-8.2.2021.

Larsmo församlings verksamhet 22.12.2020-8.2.2021

  • Gudstjänsterna strömmas via församlingens YouTube kanal Larsmo församling live eller via Larsmo När-TV.
  • Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive de anställda i församlingen. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl de närmaste anhörigas antal uppgå till fler än 10 personer. Förrättningarna ordnas i första hand i församlingens utrymmen. 

Vi skyddar varandra!

  • Om man är sjuk skall man stanna hemma.
  • Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter.
  • Man skall upprätthålla god handhygien.
  • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars då det är möjligt.

Ändringar i församlingens verksamhet kan ske med kort varsel. Aktuell information finns på församlingens hemsida.

Artiken uppdaterad 15.1.2021.