Kyrkorådet i Larsmo församling 2019-2020

Ordförande:

 

 

 

 

 

Kyrkoherde Max-Olav Lassila 

Ordinarie medlem   Personliga suppleant
Thomas Fagerholm, vice ordf.   Kaj Wiik
Michaaela Kung   Pia Grankulla
Jonas Björkström   Stig-Erik Enkvist
Heidi Fagerholm   Elina Gäddnäs
Ann-Mari Ekstrand   Barbro Bång
Johanna Björkskog   Simon Björkström
Sixten Nynäs   Magnus Snellman
Mats Svenlin   Håkan Enholm
Lena Holmberg   Eva-Maria Svenlin