Tältläger för juniorer och miniorer i Fagernäs

Våra populära tältläger kommer att anordnas vid Larsmo prästgård sommaren 2022. Juniorlägret (åk.4-6) hålls 27-29.6.2022 och miniorlägret (åk 1-3) hålls 30.6-1.7.2022.

Deltagarna kan välja mellan att övernatta i tält på ängen bakom drängstugan eller inomhus i prästgården.

Lägeravgiften är 25 € för miniorerna (följande syskon 20 €) samt för juniorerna 35 € (följande syskon 30 €).

Anmälningarna tas emot elektroniskt via en länk här på vår hemsida under tiden 23.5-1.6.2022. Kontakta Herman Mård ifall du har frågor gällande anmälningen. Info om lägret sänds per e-post.

Vänligen uppge barnets namn, adress, ålder, vilket läger (junior el minior), hemtelefon, ev. egen telefon, eventuella dieter/allergier samt tältkompisar i samma tält. Meddela också om mamma och/eller pappa eller annan vuxen kan ställa upp som nattvakt eller kökshjälp.

Med reservation för ändringar p.g.a. coronaläget. Vid frågor kontakta Herman Mård (lägerchef), Veronica Östman eller Yvonne Gäddnäs. 

Välkommen med!

Tag kontakt

t.f. församlingspedagog
Larsmo församling
68570 Larsmo