Sommarskriftskolan 2022-2023

På grund av att vi har nästan 80 konfirmander har vi delat sommarskriftskolan i två skilda grupper med skilda samlingar, lägerveckor och konfirmationer. Vi presenterar gruppindelningen vid skriftskolstarten. Vi ger då också praktisk info om WhatsApp- grupper och gällande hur vi samlar in era förväntningar osv... 

Vi har en gemensam start för alla konfirmander och föräldrar torsdagen 17.11.2022 i Larsmo kyrka kl.18.00, Välkommen!

 

Länk till frågeformulär om föräldrarnas förväntningar på sommarskriftskolan

Föräldrarnas förväntningar inför sommarskriftskolan (google.com)

Sommarskriftskolans program ser därefter ut enligt följande,

Grupp 1          Ledarna: Max-Olav Lassila, Carina Lassila och Robin Heikkilä

Inledning till skriftskolan 25.11. kl. 18:00 – 20:00 i Larsmo kyrka

Vinterveckoslutet på Wanha Karhunmäki 27.1. – 29.1. 2023

Samling för konfirmander och föräldrar 3.5.2023 kl. 18:30 i Församlingshemmet

Läger på Wanha Karhunmäki 5.6. – 10.6.2023

Närstudiedagar i Fagernäs 13.6. – 15.6.2023

Konfirmation i Larsmo kyrka 18.6. kl. 10:00

 

Grupp 2          Ledarna: Marko Sjöblom, Pia Fagerholm och Herman Mård

Inledning till skriftskolan 25.11. kl. 18:00 – 20:00 i Larsmo kyrka

Vinterveckoslutet på Wanha Karhunmäki 17.2. – 19.2.2023

Samling för konfirmander och föräldrar 10.5.2023 kl. 18:30 i Församlingshemmet

Närstudiedagar i Fagernäs 6.6. - 8.6.2023

Läger på Wanha Karhunmäki 11.6. – 16.6.2023

Konfirmation i Larsmo kyrka 18.6.2023 kl. 13:00

 

Vad behöver jag ta med mej till Wanha Karhunmäki?

- penna och egen Bibel, katekes och "Skribaboken"

- lakan, dynvar, handduka och andra toalettgrejor, egna mediciner samt kläder för ute- och inomhusvistelse, lite fickpengar, simkäder för simning i Kyrö älv. Sovsäck får inte användas.

-datorer, högtalare och liknande lämnar vi hemma. Mobiltelefonerna används inte under lektionerna och under tystnaden.

Dagsprogram och regler

  • Fyra undervisningspass, akdakter och smågrupper/dag.
  • Fritid på eftermiddagarna och mellan undervisningspassen.
  • Vi satsar på gemenskap fast vi är många.
  • Lägren är rök-, drog-, snus-, alkohol- och energidrycksfri.

Ledarna för skriftskollägren är kyrkoherden Max-Olav Lassila och församlingspedagogen Herman Mård (säkerhets- och programansvarig). Andra ledare är kaplan Marko Sjöblom, diakonissan Carina Lassila, diakoniarbetaren Pia Fagerholm, kantorn Anders Forsman och ungdomsarbetaren Robin Heikkilä. Också andra kommer att medverka som lärare och ledare. Äldre ungdomar kommer att medverka som hjälpledare och frivilliga föräldrar som nattvakter.

Kostnader för skriftskolan

  • Avgift 180 € + konfirmandfoto 10 €, fakturan sänds i juli månad.
  • Priset är subventionerat. Vid behov kan man får bidrag till skriftskolavgiften från diakonin. Kontakta diakoniarbetarna vid behov.