Sommarskriftskolan 2023-2024

På grund av att vi har nästan 80 konfirmander har vi delat sommarskriftskolan i två skilda grupper med skilda samlingar, lägerveckor och konfirmationer. Vi presenterar gruppindelningen vid skriftskolstarten. Vi ger då också praktisk info om WhatsApp- grupper och gällande hur vi samlar in era förväntningar osv... 

Länk till frågeformulär om föräldrarnas förväntningar på sommarskriftskolan

Föräldrarnas förväntningar inför sommarskriftskolan (google.com)

Sommarskriftskola grupp 1

 • 9.11.2023 kl. 18.30 skriftskolstart i kyrkan för konfirmander och föräldrar
 • 3.12.2023 kl. 10 samling i samband med gudstjänsten
 • 26.1-28.1.2024 lägerveckoslut på Wanha Karhunmäki
 • 6.5.2024 kl. 18.30 samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet
 • 3.6-8.6.2024 läger på Wanha Karhunmäki
 • 11.6-13.6.2024 närstudiedagar i Fagernäs
 • 16.6.2024 kl. 10 konfirmation i Larsmo kyrka

Ledare: Max-Olav Lassila, Carina Lassila, André Djupsjöbacka

 

Sommarskriftskola grupp 2

 • 16.11.2023 kl. 18.30 skriftskolstart i kyrkan för konfirmander och föräldrar
 • 26.11.2023 kl. 10 samling i samband med högmässan
 • 16.2-18.2.2024 lägerveckoslut på Wanha Karhunmäki
 • 4.6-6.6.2024 närstudiedagar i Fagernäs
 • 9.6-14.6.2024 läger på Wanha Karhunmäki
 • 16.6.2024 kl. 14 konfirmation i Larsmo kyrka

Ledare: Marko Sjöblom, Pia Fagerholm.

Vad behöver jag ta med mej till Wanha Karhunmäki?

- penna och egen Bibel, katekes och "Skribaboken"

- lakan, dynvar, handdukar och andra toalettgrejor, egna mediciner samt kläder för ute- och inomhusvistelse, lite fickpengar, simkäder för simning i Kyrö älv. Sovsäck får inte användas.

-datorer, högtalare och liknande lämnar vi hemma. Mobiltelefonerna används inte under lektionerna och under tystnaden.

Dagsprogram och regler

 • Fyra undervisningspass, akdakter och smågrupper/dag.
 • Fritid på eftermiddagarna och mellan undervisningspassen.
 • Vi satsar på gemenskap fast vi är många.
 • Lägren är rök-, drog-, snus-, alkohol- och energidrycksfri.

Ledarna för skriftskollägren är kyrkoherden Max-Olav Lassila och kaplanen Marko Sjöblom. Andra ledare är diakonissan Carina Lassila, diakoniarbetaren Pia Fagerholm, församlingspedagog André Djupsjöbacka och kantorn Anders Forsman. Också andra kommer att medverka som lärare och ledare. Äldre ungdomar kommer att medverka som hjälpledare och frivilliga föräldrar som nattvakter.

Kostnader för skriftskolan

 • Avgift 180 € + konfirmandfoto 10 €. (80€ faktureras efter vinterweekenden och 110 € efter konfirmationen i juli)
 • Priset är subventionerat. Vid behov kan man får bidrag till skriftskolavgiften från diakonin. Kontakta diakoniarbetarna vid behov.