Deltagarantal vid Öppet Hus

På denna sida kan Öppet hus-värdarna meddela deltagarantalet respektive kväll. Viktigt för statistiken! Fyll i varje vecka efter Öppet Hus.
Välj ett alternativ