Vinterskriftskolan 2019 - 2020 (födda 2005 eller tidigare)

Start måndag 9 september 2019 kl.19.00 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdagseftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan. Mellanmål serveras rasten före i skolans matsal. Ändringar gällande både dag och tid kan ännu komma!

Övrigt program: Vinterskriftskolans weekend 1 hålls den 20-22.9.2019 och weekend 2 den 13-15.3.2020 vid Inremissionshemmet i Gertruds. Konfirmation söndag 26.4.2020 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Deltagarantal max 20 konfirmander. Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt under tiden 20 - 26.5 via en länkad blankett här nedan! Välj "Vinterskriftskola" som alternativ! Företräde ges åt ungdomar med särskilda skäl. 

Informationstillfälle angående vinterskriftskolan ges torsdagen den 16 maj kl.12.15 i Cronhjelmskolans auditorium.

Länk till anmälningsblanketten (aktiveras 20.5.2019)

Välkommen med!

 

 

Sommarskriftskolan 2019 - 2020 (födda år 2005 och tidigare)

Startar oktober 2019 i Larsmo församlingshem med gemensam samling för konfirmander och föräldrar. Närmare information kommer!

Tidpunkter: Weekend 24 - 26.1.2020; dagperiod 1 - 4.6 och lägerperiod 7 - 12.6.2020. Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka lördag 13.6 (kl.14 & 16) och söndag 14.6.2020.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via en blankett nedan. Anmälningstiden ?

Anmälningsblanketten finns här. (Aktiveras senare)

Välkommen med!

Konfirmander
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2018-19 startar!