Vinterskriftskolan 2018 - 2019 (födda 2004 eller tidigare)

Start 6 september 2018 kl.19.00 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdagseftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan. Mellanmål serveras före i skolans matsal.

Övrigt program: Vinterskriftskolans dagsläger vid Inremissionshemmet 22.9.2018 och en weekend vid Inremissionshemmet 15-17.3.2019. Konfirmation söndag 28.4.2019 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Deltagarantal max 20 konfirmander. Företräde ges åt ungdomar med särskilda skäl. Ansökningstiden är förlängd till 12.9.2018. Kaplan Marko Sjöblom kommer till Cronis på fredag 7.9 och informerar.

Välkommen med!

 

 

Sommarskriftskolan 2018 - 2019 (födda år 2004 och tidigare)

Start måndag 1 oktober 2018 kl.19.00 i Larsmo församlingshem med gemensam samling för konfirmander och föräldrar.

Tidpunkter: Weekend 25 - 27.1.2019; dagperiod 3 - 6.6 och lägerperiod 9 - 14.6.2019. Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka lördag 15.6 och söndag 16.6.2019.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via en blankett som är aktiverad 16 - 29.8.2018.

Anmälningsblanketten finns här.

Välkommen med!

Konfirmander
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2018-19 startar!