Vinterskriftskolan 2019 - 2020 (födda 2005 eller tidigare)

Start onsdag 4 september 2019 kl.18.30 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i Larsmo församlingshem.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdags eftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan (förändringar i tiderna kan ske beroende på skolan). Mellanmål serveras rasten före i skolans matsal. 

Övrigt program: Vinterskriftskolans weekend 1 hålls den 20-22.9.2019 och weekend 2 den 13-15.3.2020 vid Inremissionshemmet i Gertruds. Konfirmation och Nattvardsgång söndag 26.4.2020 kl.10.00 i Larsmo kyrka.

Priset är 130 €, inkl.lägervistelse och mellanmål (+10 € för konfirmandfotot).

Välkommen med!

 

VIKTIG INFORMATION OM VINTERSKRIFTSKOLAN UNDER CORONAEPIDEMIN

Eftersom vi inte kan ordna lektioner och ha öppna gudstjänster i kyrkan, gäller följande:

Se till, att ni deltar i Larsmo församlings gudstjänster och gör de uppgifter som vi ger.

Larsmo NärTV direktsänder gudstjänsterna 5.4. och 12.4. via kabelnätet och Youtube kl 10 (start 9:55).

Gudstjänster och tillfällen under stilla veckan streamas också via Larsmo församlings eget Youtube-konto. Där finns samlingar och gudstjänster som När-TV inte har.

 https://www.youtube.com/channel/UCMu_fCWuBPqTP_0La7F3RhA/videos

Ni som ännu saknar gudstjänster och samlingar skall delta i gudstjänster via dessa kanaler. Alla deltar i en gudstjänst under påsken.

Fyll i kyrkogångsbokens uppgifter som vanligt. Fotografera sidan och sänd bilden till Marko via Whatsapp 040-8686952.

Vi ersätter lektionerna 16.4. och 23.4. med några utvärderingsuppgifter som vi meddelar senare.

Konfirmationen och konfirmationsövningen skjuts upp. Vi vet inte ännu, när större samlingar igen är tillåtna. Vi informerar genast när vi vet bättre.

Vi använder vår whatsapp-grupp som den främsta kontaktkanalen.

Kontakt: +Marko Sjöblom 0408686952 eller Herman Mård 0408686955 fornamn.efternamn@evl.fi

Sommarskriftskolan 2019 - 2020 (födda år 2005 och tidigare)

Sommarskriftskolan startar tisdagen 24.9 kl. 18.30 i Larsmo församlingshem, med gemensam samling för både konfirmander och föräldrar. Närmare information kommer under våren på anslagstavlan i Cronhjelmskolan!

Tidpunkter: Weekend 24 - 26.1.2020 vid Wanha Karhunmäki; dagperiod 1 - 4.6 vid församlingshemmet och lägerperiod 7 - 12.6.2020 vid wanha Karhunmäki. Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka lördag 13.6 (kl.14 & 16) och söndag 14.6.2020.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via webbformulär på nedanstående link. O.B.S Anmälningstiden är 19 - 30.8.2019

Anmälningsblanketten via linken här. (aktiveras 19.8.2019)

Välkommen med!

 

Uppdatering av information gällande sommarskriftskolan (26.3.2020)

1) Vi är tvungna att ställa in det planerade informationstillfället för både konfirmander och föräldrar som skulle ha hållits måndagen den 4.5 i församlingshemmet. Istället kommer vi att sända ut ett infobrev med närmare information om sommarens skriftskoltider m.m.

Vi häller också på att upprätta en WhatsApp-grupp där vi kan hålla närmare kontakt med konfirmanderna.

2) När det gäller kyrkogångar är det ok att man ser på gudstjänsten via nätet eller När-TV. Man kan fylla i kyrkogångsboken och sända en bild av den ifyllda sidan till t.f. ungdomsarbetsledare Herman Mård. (Tel. 040 8686955) Samlingar som saknas kan i detta läge också ersättas med gudstjänster.

Vi ber er följa med vår hemsida där vi kommer med ny information efter hand när vi vet mera.

Gruppfoto av konfirmander
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2018-19 startar!