Välkommen med i Larsmo församlings skriftskolor!

Skriftskolan är församlingens sätt att ge en samlad undervisning i den kristna tron.  Vanligen går de unga i skriftskola under det år de fyller femton år.  Skriftskolan avslutas med ett konfirmationstillfälle i kyrkan där de unga får möjlighet att bekänna sin tro på Jesus Kristus och personligen motta Guds välsignelse för sitt liv.

I vår församling håller vi två olika skriftskolor, en sommarskriftskola och en vinterskriftskola. Larsmo församling har också skriftskolsamarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF).

Anmälan till skriftskolorna 2021-2022

Anmälan till sommar- och vinterskriftskolan 2021-2022 (födda år 2007 eller tidigare) sker elektroniskt via vår hemsida under vecka 34 (23-29.8.2021). Kontakta församlingspedagog Herman Mård ifall ni missade anmälan.

Vårdnadshavares förväntningar på skriftskolan 2021-2022

https://www.larsmoforsamling.fi/web/forms/shared/-/form/91134507


Sommarskriftskola

Det stora flertalet ungdomar går i sommarskriftskolan som under många år har varit indelad i fyra olika undervisningsgrupper med ett deltagarantal som varierar mellan  55 - 80. Denna skriftskola inleds under hösten och innehåller en weekend samt några samlingar under vintern och avslutas med en tvåveckors period med dagskriftskola och läger under de två första veckorna av sommarlovet. Konfirmationen sker under veckoslutet före midsommar.

Vinterskriftskola

Vinterskriftskolan består av endast en undervisningsgrupp och kan ta emot 20 deltagare. Den inleds under senare delen av augusti med undervisning en dag i veckan efter skoldagens slut i Cronhjelmskolan samt ett weekendläger under vintern. Konfirmationen sker vanligen i slutet av april.

Länk till vinterskriftskolan 2021-2022

Länk till sommarskriftskolan 2020-2021

Gruppfoto av konfirmander en solig sommardag.
Glada ungdomar som visar tummen upp.
Välkommen med på skriftskola!