Anmälningar till vinter- och sommarskriftskolan 2020-2021 (födda 2006 eller tidigare) tas emot elektroniskt under tiden 17-30.8.2020. 

Länken till anmälningen aktiveras 17.8.

Vinterskriftskolan 2019 - 2020 (födda 2005 eller tidigare)

Start onsdag 4 september 2019 kl.18.30 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i Larsmo församlingshem.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdags eftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan (förändringar i tiderna kan ske beroende på skolan). Mellanmål serveras rasten före i skolans matsal. 

Övrigt program: Vinterskriftskolans weekend 1 hålls den 20-22.9.2019 och weekend 2 den 13-15.3.2020 vid Inremissionshemmet i Gertruds. Det är ännu oklart när konfirmationen kommer att kunna ske, på grund av rådande läge gällande coronaviruset.

Priset är 130 €, inkl.lägervistelse och mellanmål (+10 € för konfirmandfotot).

Välkommen med!

Sommarskriftskolan 2019 - 2020 (födda år 2005 och tidigare)

Sommarskriftskolan startar tisdagen 24.9 kl. 18.30 i Larsmo församlingshem, med gemensam samling för både konfirmander och föräldrar. Närmare information kommer under våren på anslagstavlan i Cronhjelmskolan!

Tidpunkter: Weekend 24 - 26.1.2020 vid Wanha Karhunmäki; skriftskolperiod 27.7 - 7.8.2020. Undervisningsgrupp 1&2 har dagläger v. 31 och undervisningsgrupp 3&4 dagläger v.31 Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka sker lördag 8.8.2020 kl. 11 (grupp 1) och kl. 13.30 (grupp 2). 

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via webbformulär på nedanstående link. O.B.S Anmälningstiden är 19 - 30.8.2019

Anmälningsblanketten via linken här. (aktiveras 19.8.2019)

Välkommen med!

Gruppfoto av konfirmander
Glada ungdomar.
Sommarskriftskolan 2018-19 startar!