Vinterskriftskolan 2019 - 2020 (födda 2005 eller tidigare)

Start onsdag 4 september 2019 kl.18.30 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i Larsmo församlingshem.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdags eftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan (förändringar i tiderna kan ske beroende på skolan). Mellanmål serveras rasten före i skolans matsal. 

Samling en söndag i kyrkan kl.10-14 (tidpunkten meddelas senare).

Övrigt program: Vinterskriftskolans weekend 1 hålls den 20-22.9.2019 och weekend 2 den 18-20.3.2020 vid Inremissionshemmet i Gertruds. Konfirmation och Nattvardsgång söndag 26.4.2020 kl.10.00 i Larsmo kyrka.

Priset är 130 €, inkl.lägervistelse och mellanmål (+10 € för konfirmandfotot) 

Deltagarantal max 20 konfirmander. Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt under tiden 20 - 26.5 via en länkad blankett här nedan! Välj "Vinterskriftskola" som alternativ! Företräde ges åt ungdomar med särskilda skäl. 

Var noggrann när du anmäler dig via den elektroniska blanketten och skicka inte iväg den med hast! 

Vi meddelar åt alla anmälda före midsommaren!

Informationstillfälle angående vinterskriftskolan ges torsdagen den 16 maj kl.12.15 i Cronhjelmskolans auditorium.

Länk till anmälningsblanketten  * Märk i alternativet vinterskiftskola, i efterhand inkomna anmälningar beaktas ej! (aktiverad 20.5 - 26.5.2019)

Välkommen med!

 

 

Sommarskriftskolan 2019 - 2020 (födda år 2005 och tidigare)

Sommarskriftskolan startar tisdagen 24.9 kl. 18.30 i Larsmo församlingshem, med gemensam samling för både konfirmander och föräldrar. Närmare information kommer under våren på anslagstavlan i Cronhjelmskolan!

Tidpunkter: Weekend 24 - 26.1.2020; dagperiod 1 - 4.6 vid församlingshemmet och lägerperiod 7 - 12.6.2020 vid wanha Karhunmäki. Konfirmation och gemensam nattvardsgång i Larsmo kyrka lördag 13.6 (kl.14 & 16) och söndag 14.6.2020.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt via webbformulär på nedanstående link. O.B.S Anmälningstiden är 19 - 30.8.2019

Anmälningsblanketten via linken här. (aktiveras 19.8.2019)

Välkommen med!

Konfirmander
Sommarskriftskola i Larsmo församling
Sommarskriftskolan 2018-19 startar!

Sommarskriftskolinformation inför sommaren 2019 (pågående sommarskriftskola)!

Skriftskolans dagperiod startar i Larsmo kyrka måndag 3 Juni kl.10.00 i kyrkan  och avslutas kl.14.00! Tisdag - Torsdag  4-6 Juni hålls hålls skriftskolan mellan kl.9.00 - 14.00! Dagarna inleds varje dag i kyrkan!

Undantagen är tisdag 4.6 då en konfirmationsövning hålls kl.14.00  för grupp 1 & 2, samt onsdag 5.6 hålls en konfirmationsövning kl.14.00 för grupp 3 & 4. Information för samtliga konfirmander och ledare inför lägerveckan hålls torsdag 6.6 kl.14.00 i kyrkan!

Söndag 9 Juni startar bussen, till Wanha Karhunmäki i Lappo, kl.15.00 från gamla Kiosk-7:an i Bosund via Näs skola (kl.15.10), Cronhjelmskolan (kl.15.25) och Risö skola (kl.15.40). Ytterligare information fås av skriftskolans ledare! Lägret pågår till fredag 14.6 och vi återvänder till församlingshemmet i Fagernäs för lunch och gemensam övning. Vi avslutar ca. kl.14.00 i Fagernäs och konfirmanderna får därefter avhämtas. 

onsdag 12.6 är det besöksdag vid lägret mellan kl.18.30-22.00!

Konfirmationen sker lördagen den 15 juni kl.14.00 för grupp 1 & 2 och kl.16.00 för grupp 3 & 4 i Larsmo kyrka. Konfirmanderna samlas i församlingshemmet en halv timma före nämnda tider!

söndag 16 juni är det högmässa kl.10.00 med konfirmandernas gemensamma nattvardsgång. Samling kl.9.30 i församlingshemmet. Efteråt fotografering och en kort samling!

Skriftskolledarna