Välkommen till sommarskriftskolan 2020-2021

 

Programupplägg

 • 2 oktober 2020 kl. 18.00-19.45 gemensam samling i kyrkan
 • 20 februari 2021 lägerdag för undervisningsgrupp 1&2 vid församlingshemmet och kyrkan
 • 13 februari 2021 lägerdag för undervisningsgrupp 3&4 vid församlingshemmet och kyrkan.
 • 18 maj 2021 kyrkogångsböckerna samlas in vid Cronhjelmskolan
 • 20 maj 2021 kl. 18.00 och 19.30 infotillfälle inför sommaren i församlingshemmet med föräldrarna och konfirmanderna.
 • 16-17 juni 2021 dagläger vid Fagernäs för grupp A, undervisningsgrupp 1&2.
 • 9-10 juni 2021 dagläger vid Fagernäs för grupp B, undervisningsgrupp 3&4.
 • 7-11 juni 2021 lägerperiod för grupp A, undervisningsgrupp 1&2 vid Wanha Karhunmäki.
 • 14-18 juni 2021 lägerperiod för grupp B, undervisningsgrupp 3&4 vid Wanha Karhunmäki.
 • 19 juni 2021 kl. 14.00 konfirmation för grupp A i Larsmo kyrka
 • 20 juni 2021 kl. 14.00 konfirmation för grupp B i Larsmo kyrka

Deltagande i gudstjänstlivet och församlingsens verksamhet samt övriga uppgifter

Deltagandet i alla lektioner och andra samlingar är en självklarhet samt en förutsättning för att kunna bli konfirmerad. Att bli bekant med församlingens mångsidiga verksamhet är en viktig del av skriftskolan. Kom ihåg att ta med kyrkogångsboken!

Du bör vara med i åtminstone fem (5) gudstjänster, varav två är obligatoriska:

 • en under advents- och jultiden (29.11-6.1.2021)
 • en under skärtorsdag, långfredag, påskdag eller påskannandag (1.5.4)
 • tre andra gudstjänster/högmässor som du kan välja fritt

OBS! Så länge coronarestriktionerna begränsar antalet gudstjänstbesökare är det OK att delta i gudstjänsterna via När-TV, deras YouTube kanal eller YouTube kanalen Larsmo Församling Live. Föräldrarna får sätta underskrift och så ska ni skicka en bild av kyrkogångsboken via Whats App till Herman Mård. Följ med annonsering på hemsidan, församlingens Facebook sida eller via Whats App.

Utöver de fem gudstjäntserna/högmässorna bör du vara med i tre (3) andra samlingar, varav en ska vara en undomssamling/öppet hus i Larsmo församling.  Som samlingar räknas dop, vigslar, jordfästníngar, lördagssamlingar, missionsaftnar, De vackraste julsångerna, Kauneimmat joululaulut, bibelstudier m.m. inom den evangelisk lutherska kyrkan. Om du är på resa kan du ta kyrkogångsboken med. Andra samlingar utom ungdomssamlingen kan i undantagsfall ersättas med extra gudstjänstbesök. En av de tre samlingarna kan vara en sammankomst eller LFF:s ungdomssamling.

Förutom gudstjänsterna och samlingarna bör du också utföra en enskild diakonal uppgift

Utantillläxorna meddelar vi senare.

Insamling av kyrkogångsböcker

Kyrkogångsböckerna samlas in vid Cronhjelmskolan torsdagen den 22 arpril  2021. Då ska alla gudstjänster och samlingar vara klara.

Vad behöver jag ha med mig?

Materialet och kyrkogångsböckerna delar vi ut under skriftskolan. Ta med egen penna, psalmbok och Bibel (den som församlingen har delat ut till alla sjätteklassister).

Lärare och ledare

Som lärare och ledare medverkar Max-Olav Lassila, Marko Sjöblom, Herman Mård, Anders Forsman och Carina Lassila samt sommarteologen och lekmän. Vi kommer också att ha äldre ungdomar som hjälpledare. 

Avgift för skriftskolan

Avgiften för hela sommarskriftskolan är 170 € + 10 € för konfirmandfoto (vinterweekenden 50 €, sommardelen 120 € och konfirmationsfoto 10 €). Räkningen skickas till föräldrarna/vårdnadshavarna. Avgiften är subventionerad från församlingen. Om skriftskolavgiften bereder ekonomiska svårigheter kan man anhålla om bidrag från diakonatkassan. Kontakta i så fall Carina Lassila. Eventuella deltagare från annan församling betalar en högre avgift.

Coronaviruset och frånvaro från skriftskolan

Vi följer myndigheternas anvisningar gällande coronaviruset . Vi håller lämpliga avstånd och regelbunden handvtätt. Vid sjukdomshinder bör du meddela ledarna för ersättande uppgifter. Informera också ledarna om eventuella sjukdomar, funktionshinder och allergier. 

När coronarestriktionerna är i kraft är det OK, att följa med gudstjänsterna via När-TV eller församlingens YouTube kanal Larsmo Församling Live och ha föräldrarna att ge underskrift i kyrkogånsboken. Skicka sedan bild av den ifyllda sidan via Whats App till Herman Mård. Följ med gudstjänstannonseringen på församlingens hemsida eller Facebooksida.

Kontakta ledarna för närmare information

Max-Olav Lassila (040 868 6951), Herman Mård (040 868 6955), Marko Sjöblom (040 868 6952), Carina Lassila (040 868 6954), Anders Formsman (040 868 6953) eller fornamn.efternamn@evl.fi.

Kom med förväntan! Skriftskolan blir vad vi tillsammans gör den till och vad vi låter Jesus göra den till!