Välkommen med på skriftskola!

Vinterskriftskolan 2020-2021

Programupplägg

  • 9 september kl. 19 Gemensam samling för konfirmander och föräldrar i kyrkan. Vi berättar lite om skriftskolans upplägg och innehåll samt samlar in föräldrarnas önskemål.
  • 22 november kl. 10-13 Samling och skirftskoldag i Larsmo kyrka.
  • 18-20 september 2020 Lägerveckoslut på Inremissionshemmet i Gertruds. Det går också att övernatta hemma, men informera ledarna först.
  • 24 April 2021 kl. 10 - 18. OBS! Dagsläger i Fagernäs vid församlingshemmet och kyrkan.
  • 13 Maj 2021 kl. 10 Konfirmation i Larsmo kyrka.

Lektioner varje torsdag eftermiddag 

Lektioner hålls varje torsdag eftermiddag i Cronhjelmskolans klassrum för religion kl. 15:10-15:55 med början 10.9.2020 och 8.1.2021 utom under loven. Lektionstiden och -dagen kan ändra på våren beroende på skolans perioder. Värdinnan Monica Wiklund serverar mellanmål före lektionen i Cronhjelmskolan.

Konfirmandföräldrarna behöver ordna hemskjutsen från Cronhjelmsskolan pga ändringar i skolbussarnas tidtabeller och körscheman. Skjuts behövs också till och från lägren och de andra samlingarna.

Mat och specialdieter

Värdinnan serverar mellanmål i Cronhjelmsskolan. Under skriftskoldagarna och lägerdagarna serveras mat. Informera oss om specialdieter och ev. förändringar i kosten.

Vad behöver jag ha med mig?

Varje konfirmand behöver ha med sig en penna, Folkbibel 2015, katekesen och Skribaboken på lektionerna. Deltagandet i församlingens liv sker med hjälp av Konfirmandens kyrkogångsbok. Man får inte låna andras pennor och biblar mm. utan desinficering.

Konktaktuppgifter till ledarna

Kontakta Herman Mård i första hand eftersom kaplanen kommer att vara borta stora delar av hösten och vikarierna sköter främst undervisningen under lektionerna.

Kaplan Marko Sjöblom, marko.sjoblom@evl.fi, 040-8686952; t.f. församlingspedagog Herman Mård, herman.mard@evl.fi; 040-8686955. Också andra församlingsanställda och ev. gäster samt vikarier medverkar i olika uppgifter. På lägren deltar unga ledare som hjälpledare.

Avgift för skriftskolan

Vinterskriftskolan kostar 130 € (+10 € för konfirmandfotot). Priset är subventionerat. Det går att anhålla om bidrag av församlingens diakoniarbete vid behov. 

Coronaviruset och frånvaro från skriftskolan

Vi följer skolans regler i Cronhjelmskolan med lämpliga avstånd och regelbunden handvtätt. Om du är sjuk bör du stanna hemma. Kom alltid ihåg att meddela ev. frånvaro till ledarna. Skolan informerar inte församlingen om dem som är frånvarande. Om det blir aktuellt med distansundervisning ordnar vi med hemuppgifter. Skolkning betyder ersättande hemuppgifter.

WhatsApp och hemsidan

Vi grundar gärna en egen whatsappgrupp för konfirmanderna och ledarna. Den används endast för kommunikation i skriftskolan. Gruppen slutar sin verksamhet efter konfirmationen. Kolla församlingens verksamhet och kontaktuppgifter på hemsidan www.larsmoforsamling.fi

Mobbning och andra tråkigheter

Skriftskolan ska vara en trygg plats för alla. Vi vill också ha god kontakt med hemmen. Därför mobbar vi ingen. Vi använder inte heller snus, tobak, alkohol eller energidrycker i skriftskolan. Vid behov kan du alltid kontakta ledarna.

Välkommen med! Skriftskolan blir sådan som vi gör den till och låter Jesus göra den till.