Livsberättelsekurs

En ny grupp startar i höst. Under 6 träffar får du arbeta individuellt med händelser ur det egna livet men också ta del av andras livsberättelser. Du väljer själv vad du delar i gruppen. Varje träff har ett tema som man arbetar utifrån med olika hjälpmedel. Kursen hålls i församlingshemmet onsdagar kl. 18.30-21 med start 6.10.2021. Mera information fås av kursledarna Britt-Mari Gripenberg 040 868 6963 eller Carina Lassila 040 868 6954, båda själavårdsterapeuter. 

Begränsat antal platser. Anmälan senst 29.9 till Carina.