Kyrkokören

Kyrkokören, under ledning av Anders Forsman, inleder höstterminen i församlingshemmet 2.9.2020. Vi övar onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl. 19.00. Både tidigare och nya sångare är välkomna med!