Kyrkokören
 
 
Kyrkokören, under ledning av Anders Forsman, inleder höstterminen 11.9 2019. Vi övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00. Både tidigare och nya sångare är välkomna med!