Kyrkokören
 
 
Kyrkokören, under ledning av Anders Forsman, inleder vårterminen 15.1.2020. Vi övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00. Både tidigare och nya sångare är välkomna med!