Till nyhetslistan

Bidrag för studier med andlig riktning

Kyrkorådet har beslutat att ge möjlighet till bidrag för studerande skrivna i Larsmo, i första hand ungdomar, som bedriver studier med andlig riktning.  Bidraget gäller sådana personer som förbereder sig för mssionsuppdrag eller annat andligt uppdrag, samt studerande vid bibelskola eller motsvarnde för personlig andlig tillväxt. 

Ur  ansökan bör framgå beräknade kostnader för studierna samt den sökandes familje- och arbetssituation. Ansökan riktas till kyrkorådet i Larsmo församling senast den 31 augusti 2024.

2.6.2023 09.01