Till nyhetslistan

Tjänst som ekonomi- och fastighetschef

Larsmo församling lediganslår en nyinrättad tjänst som ekonomi- och fastighetschef. Tjänsten innefattar heltid och innebär ansvar för församlingens ekonomi och fastigheter. Ansökan riktas till kyrkorådet i Larmso församling, Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO eller via e-post larsmo.forsamling@evl.fi, senast måndagen den 17.6.2024 kl. 16.00.

2 maj 2024 Larsmo församlingshem.jpg

Tjänsten tillträds 1.8.2024 eller enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ger fastighetschef Rainer Mäenpää tel 0408686957, KF-ordförande Thomas Fagerholm tel 0407750605 eller kyrkoherde Max-Olav Lassila tel 0408686951.

Tjänsten förutsätter lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen samt erfarenhet av fastighetsförvaltning och ekonomi. 

Enligt församlingens språkstadga förutsätts fullständigt behärskande av svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Tjänsteinnehavaren fungerar också som förman för fastighets- och kanslipersonalen. Lön utgående från löneklass J 20 enligt kyrkans tjänstekollektivavtal.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. följande:

- Ansvar för ekonomiska ärenden (t.ex. resultatuppföljning och investeringsförslag) i församlingen i samråd med kyrkoherden/kyrkoråd/kyrkofullmäktige.

- Gör upp budget/bokslut i samarbete med kyrkoherden och övriga teamet.

- Bereda och föredra ekonomiska ärenden för kyrkoråd/kyrkofullmäktige.

- Ansvara för försäkrings- och finansieringsärenden.

- Sköta församlingens intressebevakning och vidta härav påkallade åtgärder.

- Godkänna räkningar.

- Löneförberedande arbeten, godkänna timmar före löneräkning.

- Övervaka att tjänste- och arbetskollektivavtalen tillämpas.

- Ansvar för alla församlingens fastigheter och fastighetsregister.

- Ansvar för upphandligar gällande fastigheter och fastighetsservice.

- Ansvar för gravgården.

- Förman/leda/ansvara för fastighets- och kanslipersonal inom organisationen (kanslist, värdinnor, kyrkvaktmästare, sommarjobbare).

- Fungera som arbetsskyddschef i församlingen.

29.5.2024 12.58