Skriftskola och konfirmation

 

Skriftskolan är församlingens sätt att ge en samlad undervisning i den kristna tron.  Vanligen går man i skriftskola under det år man fyller femton år.  Skriftskolan avslutas med ett konfirmationstillfälle i kyrkan där de unga får möjlighet att bekänna sin tro på Jesus Kristus och personligen motta Guds välsignelse för sitt liv.

I vår församling håller vi två olika skriftskolor, en sommarskriftskola och en vinterskriftskola.

Det stora flertalet ungdomar går i sommarskriftskolan som under många år har varit indelad i fyra olika undervisningsgrupper med ett deltagarantal som varierar mellan  55 - 75. Denna skriftskola inleds under hösten och innehåller en weekend samt några samlingar under vintern och avslutas med en tvåveckors period med dagskriftskola och läger under de två första veckorna av sommarlovet. Konfirmationen sker under veckoslutet före midsommar.

Vinterskriftskolan består av endast en undervisningsgrupp och kan ta emot drygt 20 deltagare. Den inleds under senare delen av augusti med undervisning en dag i veckan efter skoldagens slut i Cronhjelmskolan samt ett weekendläger under vintern. Konfirmationen sker vanligen i slutet av april.

Under 2016 har församlingen också inlett ett skriftskolsamarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) med läger under sommaren och konfirmation i slutet av juli.

 

                                                             

/Skriftskola