Dopet


Dopdag

När ni vet vilket datum ni önskar att ert barn blir döpt, ber vi er ta kontakt med pastorskansliet, tel 040 868 6950, så kommer vi överens om tid, plats och dopförrättare, (den präst som är i tjänst på dopdagen) . Prästen tar sedan kontakt med er, gällande namnet. När det gäller det första barnet hålls ett dopsamtal före dopförrättningen. Det sker oftast så att prästen kommer hem på besök.

Dopplatser:

Dopet kan förrrättas i kyrkan i samband med gudstjänsten, i kyrkan efter gudstjänsten men också hemma, i drängstugan, i församlingshemmet, den plats ni anser vara bäst för er.
 

Faddrar:

Den som ska bli döpt behöver två faddrar, som är konfirmerade medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan.
 
 
                                                                    

Övrigt

Vi har två dopkoltar som vi kan låna ut till dopet. Till det första barnet brukar vi också ge Barnens bibel som gåva.

De flesta dopen sker i form av barndop. Ungdomar och vuxna, som inte är döpta och vill bli medlemmar i kyrkan, döps också. Oftast sker det i samband med skriftskola, men dopet kan också ordnas på annat sätt.
Mera information finns bakom länkarna.