Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som är från Larsmo vända dig till diakoniarbetarna eller någondera av prästerna.

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.
Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta en präst eller diakoniarbetare.

Sorgen söker ord...inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig

För några har vandrigen i sorgens landskap just börjat medan andra som får den här inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. En ny grupp har startat i mars 2020, men flera personer ryms ännu med. Kontakta Carina Lassila tfn 040 868 6954 ifall du är intresserad av att komma med.