Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som är från Larsmo vända dig till diakonissan eller någondera av prästerna.

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.
Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta en präst eller diakon

Sorgen söker ord...inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig

För några har vandrigen i sorgens landskap just börjat medan andra som får den här inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Du är välkommen att delta i en ny stödgrupp för sörjande. Den startar tisdagen den 23.10 kl. 13.30-15.00 i drängstugan (vid pastorskansliet) och träffas i regel en gång per månad, 6 olika tillfällen.

Ledare för gruppen är Barbro Bång och Carina Lassila. För mera information och anmälan ring Carina Lassila på 040 868 6954.

Vi vill gärna ha Din anmälan senast torsdagen den 18.10. Anmäl också ifall du behöver ha hjälp med skjuts. Varmt välkommen!