DIAKONI hjälper och stöder


Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning.

Diakonissa Carina Lasslia,  tel. 040 707 4062

Kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 0500 252 896

Kaplan Marko Sjöblom, tel.  050 409 7759