DIAKONI hjälper och stöder


Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning.

Diakonissa Carina Lasslia,  tel. 040 868 6954

Kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 868 6951

Kaplan Marko Sjöblom, tel.  040 868 6952