Till nyhetslistan

Ledig tjänst inom barn- och ungdomsarbetet

Larsmo församling lediganslår härmed församlingspedagogtjänsten inom barn- och ungdomsarbetet.

Arbetsuppgifterna som du förväntas gå in i handlar om församlingens fostran med särskild hänsyn till tonåringar och ungdomar samt medverkan i skriftskolverksamheteten. Även deltagande i minior- och juniorverksamheten ingår delvis.

Ansökningstiden går ut 8.9.2023 kl. 15.00.

Behörighetskravet är examen på yrkeshögskolenivå eller akademisk examen på kandidatnivå (teol.kand, ped.kand, pol.kand) eller motsvarande teoretisk kompetens och arbetserfarenhet. Om inte teologiska studier ingår i examen krävs tilläggsstudier i teologi. Sökande bör vara konfirmerad medlem av lutherska kyrkan samt ha god förmåga att använda svenska språket i tal och skrift. Även icke-behörig sökande kan komma ifråga.

Tjänsten är avlönad enligt kravgrupp 502 i kyrkans kollektivavtal och tillträds 15.10.2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan riktas till kyrkorådet i Larsmo församling, Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo eller via e-post: larsmo.forsamling@evl.fi senast den 8 september 2023 kl. 15.00. Den som söker tjänsten bör uppvisa straffregisterutdrag. Närmare uppgifter om tjänsten ger kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 868 6951, e-post: max-olav.lassila@evl.fi eller Herman Mård, tel. 044 256 2742, e-post: herman.mard@gmail.com.

24.8.2023 00.01