Bidrag för studier med andlig riktning

10.5.2019 15.10

Kyrkorådet har beslutat att ge möjlighet till bidrag för studerande skrivna i Larsmo, i första hand ungdomar, som bedriver studier med andlig inriktning. Bidraget gäller sådana personer som förbereder sig för missiosuppdrag eller annat andligt uppdrag, samt studerande vid bibelskola eller motsvarande för personlig andlig tillväxt. Ur ansökan bör framgå beräknade kostnader för studierna samt den sökandes familje- och arbetssituation. Ansökan riktas till kyrkorådet i Larsmo församling senast den 30.8.2019.

« Till nyhetslistan