Ledig kyrkvaktmästartjänst

6.9.2019 11.13

Larsmo församling lediganslår tjänsten som kyrkvaktmästare på heltid.

Tjänsten är från början t.f. men kommer på sikt att bli ordinarie. Kyrkvaktmästaren ansvarar bl.a. för församlingens fastigheter, gravgård och den tekniska utrustningen samt tjänstgör i kyrkan i samband med gudstjänster och förrättningar. Tjänsten innefattar heltid.

Av den sökande förväntas kyrkligt intresse, praktiska och tekniska färdigheter samt beredskap att möta människor både i gläde och sorg.

Närmare uppgifter om tjänsten ger fastighetschef Rainer Mäenpää tel. 040-868 6957 eller khde Max-Olav Lassila tel. 040-868 6951, e-post: max-olav.lassila@evl.fi.

Tjänsten är avlönad enligt kravgrupp 403 i kyrkans kollektivavtal och tillträds enligt överenskommelse så fort som möjligt.

Ansökan bör vara Kyrkorådet i Larsmo församling, Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO, tillhanda senast den 30 september 2019.

« Till nyhetslistan