Till nyhetslistan

Uppvaktningarna ändrar från 2020

22.11.2019 13.18

I och med årsskiftet kommer vi från församlingen att ändra vår uppvaktningspraxis så att vi i stället för 70-åringarna numera kommer att uppvakta 75-åringarna.
Vi fortsätter som tidigare att uppvakta dem som fyller 80, 85, 90 och uppåt. Vi vill därför i förväg önska alla er som under 2020 fyller 70 år och blir utan uppvaktning Guds rika välsignelse!