Till nyhetslistan

Anmälningar till höstens dagklubbar kan göras under tiden 1.4-4.5.2020.

25.3.2020 14.01

Anmälningar till höstens dagklubbar för barn födda 2015-2016 (4-5 åringar) kan göras under tiden 1.4– 4.5.2020 till pastorskansliet tfn 040 8686 956 eller till någon av barnledarna. Dagklubbsplatserna fördelas i den ordning som anmälningarna inkommer.

.