Till nyhetslistan

Glada barn springer till sommarlovet över en grön äng.

Dagsläger för miniorer och juniorer

18.5.2020 11.11

I stället för tältläger med övernattning ordnas i år två dagsläger.

 

 

Juniorläger 29-30.6 kl. 10.00-17.00 (utan övernattning)

Miniorläger 2-3.7 kl. 10.00-17.00 (utan övernattning)

30 barn ryms med per läger. Endast friska barn kan delta. Priset är 20€/barn. 

Anmälning kan göras till pastorskansliet under tiden 1-18.6 per e-post larsmo.forsamling@evl.fi eller telefon 040-868 6950 (kanslitid må 9-12, on 12-14 och to 14-17).  Bekräftelse och lägerbrev sänds till vårdnadshavarnas e-postadress i mitten av vecka 26.Varmt välkommen med!