Till nyhetslistan

Bidrag för studier med andlig inriktning

2.6.2020 13.42

Kyrkorådet har beslutat att ge möjlighet till bidrag för studerande skrivna i Larsmo, i första hand ungdomar, som bedriver studier med andlig inriktning.

Bidraget gäller sådana personer som förbereder sig för missionsuppdrag eller annat andligt uppdrag, samt studerande vid bibelskola eller motsvarande för personlig andlig tillväxt. Ur ansökan bör framgå beräknade kostnader för studierna samt den sökandes familje- och arbetssituation. Ansökan riktas till kyrkorådet i Larsmo församling senast den 31.8.2020.