Till nyhetslistan

Sorgen söker ord - en ny stödgrupp för sörjande startar 13.10

23.9.2020 13.44

Inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation.

En ny stödgrupp startar tisdag 13.10.2020 kl. 13.30-15.00 i drängstugan. Vi bjuder på kaffe med dopp. Vi träffas i regel en gång i månaden, 6-7 gånger. Ledare för gruppen är Carina Lassila och Barbro Bång. För mera information och anmälan ring Carina Lassila tfn 040 868 6954. Meddela också ifall du har diet eller om du behöver skjuts.